آقای مجری در مورد دیدن و یا خوب دیدن و دقت کردن به اطراف صحبت می کنه .....برگرفته از برنامه کلاه قرمزی پخش شده در عید فطر 91