هاچ همچنان به دنبال مادرش می گرده اون در این گشت و گذار به جاهای مختلفی می‌رسه و با حیوانات مختلفی آشنا میشه و دوستای تازه پیدا می کنه اون به جاهایی می رسید که فکر می کرد قبلاً هم اونجا بوده و .... کارتون خاطرانگیز هاچ زنبور عسل