مطالعه زندگی بزرگان همیشه می تونه درس های خوبی برای زندگی ما داشته باشه...آیت الله علی اکبر فیض معروف به مشکینی در طول حیات خود اثرات پر برکتی را برجای گذاشت از حضور و همراهی در سال های پیش از انقلاب تا ریاست جامعه مدرسین حوزه علمیه تا برگزاری جلسات اخلاق اسلامی تا ارائه ی خطبه های روشنگرانه نماز جمعه و....