برنامه نود مورخ 91/05/23 - بعد از حادثه تاسف بار زلزله در آذربایجان علی دایی به همراه کادر فنی تیم راه آهن به شهرستان اهر رفته و اوضاع نابسامان ...