علی علی مولا علی علی مولا علی .....نماهنگ عربی فارسی بسیار زیبا و تاثیر گذار در مدح حضرت علی (ع)