همیشه باید از حق سخن بگوییم گرچه برایمان سخت باشد امیر المومنین علیه السلام می فرماید: اگر اخلاص پیدا شد انسان بینش پیدا می کند و ...