امیر المومنین علیه السلام می فرماید : اخلاص فقط برای نماز نیست و انسان باید تمام کارهایش برای خدا باشد بنابراین علم ، بغض ، هدیه و سکوت ما باید برای خدا باشد و ...