حضور مستربین یکی از بخشهای جذاب مراسم افتتاحیه المپیک بود. مستربین در حین اجرای قطعه مشهور ارابه های آتش از گروه ونجلیس که برای فیلمی به همین نام جایزه اسکار گرفت ، لحظات شادی برای بینندگان تلویزیونی و حاضران در ورزشگاه رقم زد.