چه موقع سی تی اسکن نیاز است و چه موقع ام آر آی و چه موقع سونوگرافی....دکتر صداقت این موضوع را برای شما تشریح خواهد کرد