کلیپی ببینید در مورد اصول تغذیه مناسب ...روزانه حدود دو یا سه لیوان شیر یا ماست مصرف کنید و .....