یا حبیبی یا حسین... یا حبیبی یا حسین... ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند...با خبران غمت بی خبر از عالم اند....نماهنگ بسیار زیبا به مناسبت تولد امام حسین (ع)