این بار دام هکرها در المپیک لندن و سرقت اطلاعات شخصی افراد و رایانه ها به اهنه ثبت نام در المپیک/ نصب تابلویی در ایستگاه قطار نیویورک که خشم اسرائیل و صهیونیست‌ها را برانگیخت!!/ گردهمایی منافقین در لندن با حضور مهمان ویژه از اسرائیل / افشاگری یک سنتاتور امریکایی از استفاده کبد جنین سقط شده صدر اخبار جهان!/