سوختگی پوست یکی از شایع‌ترین بیماری‌های فصل تابستان است که ناشی از نور آفتاب می‌باشد دکتر میرسیدی در گزارش جالبی راههای مقابله با این عوارض را بیان کرده ...