خواننده ارکست سمفونی ایران سالار عقیلی این بار اشعاری را تقدیم کارگران مهندسان و متخصصانی کرد که سالها زندگی و حتی جان خویش را در راه صنعت سد سازی ایران ایثار نمودند مصاحبه با خواننده محبوب کشور سالار عقیلی بعد از سمفونی کارون