آنکه خدا طرح جنان از رخ او کشد/ هیبت او کل یلان را به زانو کشد/ کعبه سیار که دل را به هر سو کشد/ نام علی که میبرم عالمی هو کشد ... مدح و ثنای شاه لو کشف الغطا حضرت علی علیه السلام با نوای حاج مهدی مختاری.