دو تا سرخ پوست کوچولو مهمون جری شدن ببینید با بازیگوشیشون چه دردسرایی واسه جری درست می کنن حتما ببینید خیلی بامزست بیچاره تام....