تمدید تحریم ها از سوی غرب بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا آثار عینی و عملی ! .. سابقه تحریم ایران از سوی غرب به 32 سال قبل در دوره جیمی کارتر بر می گردد . کارتر در عکس العمل به تسخیر لانه جاسوسی و بعد از شکست در طبس ، صادرات و واردات ایران را ممنوع اعلام کرد . ریگان جانشین ...