فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفت : از فردا رزمایش اختصاصی ما آغاز می شود و همه شاهد دستاوردهای تازه دفاعی ایران خواهند بود . سردار حاجی زاده افزود : با تلاش جوانان خود موفق به ساخت موشکی شده ایم که حتی سپر گنبد ....