محمد مرسی امروز شنبه دهم تیرماه یک هزار و سیصد و نود ویک مقابل دادگاه قانون اساسی سوگند رسمی خورد . مرسی بعد از مراسم سوگند راهی دانشگاه قاهره شد تا در جمع مسئولان سیاسی و مظامی رؤسای احزاب و دانشجویان سخنرانی کند .