خاستگاه سکته های مغزی بروز اختلالات در عروق است بنابراین انواع سکته را بر اساس اختلالی که در عروق مغز ایجاد می کند تقسیم بندی می کنند.....