فقط نه داوطلب؟ فرهنگو ول کن سیاست خارجی رو بچسب!!/ همایش‌هایی برای خفتن! قیلوله ناز در بحران!/ 12 میلیون متر زمین = 730 روز زندان قربان! متری چند حساب شده؟!!/ عشایر در پیاده رو آقایان این انصافه!!/ پیرزن باغیرت عروسک فروش/ این طوری هم میشه پس ... منت ریخت و پاش ها رو سر اسلام و نظام نگذارید!!/ دیدار از بالایدر کارگردان خوش شانس و کار/ دیپلماسی بیش از حد / خدا به آخر این راه رحم کند