حسین بگو تا که دردات دوا بگیره / حسین بگو تا مریضت شقا بگیره / حسین بگو تا که قلبت جلا بگیره / حسین بگو تا دل تو صفا بگیره ... مولودی خوانی یرادر رحیمی در شب ولادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام .