سگ سیاه همسایه در نبود خانواده به بره لوسیمه حمله می‌کنه و اون رو زخمی می‌کنه و کوچولو هم برای دفاع از بره با سگ سیاه درگیر میشه و .... قسمت سی‌ و یکم از کارتون خاطره‌انگیز مهاجران