رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) را نمونه بارز این عزت خواندند و خاطر نشان کردند: امام راحل در طول حیات خود، چه در عرصه علم و تدریس، چه در دوران دشوار مبارزه و چه در دوران مدیریت و حاکمیت مصداق توکل بر خداوند عزیز و رحیم بود.... بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست و سومین سالگرد امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی