وطنم ای شکوه پا برجا ،در دل التهاب دوران ها****کشور روزهای دشوار ، زخمی سربلند بحران ها....... نماهنگ زیبا و پر شکوه وطنم با صدای خواننده نسل جوان سالار عقیلی...