نماهنگی زیبا با عنوان رب العلی اختاره (خداوند علی را انتخاب کرد) با صدای مداح اهل بیت حاج ملا باسم کربلایی به همراه زیر نویس فارسی.