گربه ها همیشه حیونای نازی بودن. تو این کلیپ ببینید این گربه های نازنازی چه کارای خنده داری می کنن.....