در این کلیپ ببینید چطور این دو جیر جیرک با هم مبارزه می کنند و بالاخره یکی مغلوب دیگری می شود