برنامه نود مورخ 91/02/25 - خلاصه ای از کارکرد سپاهان در این فصل و رفتن قلعه نویی که و....