برنامه نود مورخ 91/02/25 - افشاگری های نویدکیا در برنامه 90 از سقف قرارداد ها تا داستان قلعه نویی و لوکا محرم نویدکیا با حضور در برنامه 90 از 10 سال حضور در موفق ترین تیم ایران گفت.