برنامه نود مورخ 91/02/25 - عادل که برای لحظاتی بحث را به سمتی دیگر برده بود، دوباره به بحث سقف قراردادها برگشت و بازیکنانی که در روزهای پایانی فصل نقل و انتقالات دوباره به سپاهان برگشتند ...