برنامه نود مورخ 91/02/25 - در ادامه برنامه حواشی بازی داماش دورود و ایرانجوان بوشهر به تصویر کشیده شد که چگونه مردم پس از صعود داماش به خیابان‌ها ریخته و به شادی پرداختند.