تبعات پذیرش وجود آقا امیرالمومنین حضرت علی (ع) در مورد اینکه نفس پیامبر (ص) در آیه مباهله تعبیر شده است و .... ادامه بحث در برنامه شمس الضحی با حضور حجت السلام دکتر رفعتی نائینی از شبکه جهانی ولایت