یا فاطمه الزهرا (س)... مریم نفسی زعصمت دامن توست، یوسف اثری زبوی پیراهن توست ... مداحی پرمحتوا در وصف گل یاس نبی (ص) حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (س) با نوای گرم و دلنشین« حاج حسن خلج»؛ حسینیه جلوه، روز مادر 1390.