برنامه نود مورخ 91/02/18 - در بخش نود درجه، فردوسی‌پور با اشاره به صحبت دنیزلی که گفته بود: " در ترکیه هم که بودم تیمم زیاد گل می‌خورد" به مسئولان پیشنهاد کرد که ...