یاد باد آن روزگاران یاد باد، پیش هر نامی برادر بود و بس، فاطمه در جبهه مادر بود و بس... مداحی کوتاه اما پرمحتوا به عشق روزهای جبهه و یاد حضرت فاطمه (س) با نوای حاج محمود کریمی؛ 1390، امامزاده علی اکبر(ع) چیذر.