گزیده ای جذاب و دیدنی از مستند «مردان سرزمین من- امیر آذرفر» در بیان چگونگی طراحی و عملیاتی سازی عملیات موفقیت آمیز کربلای هفت و آزادسازی ارتفاعات استراتژیک 2519 و نقش کلیدی امیر غضنفر آذرفر در این عملیات.