برنامه نود، مورخ 1391/2/10؛ و این قسمت آیتم از نود تا نود برنامه که به مسائلی همچون کنار گذاشته شدن عجیب عماد رضا از بازی، قراردادها، نظرات مظلومی درباره گل نزدن بازیکنانش، نظر پزشک پرسپولیس در توجیه عدم حضور علی کریمی در تبریز، مشکلات مالی تراکتور و ... پرداخته شده است.