برنامه نود، مورخ 1391/2/10؛ و بخش جذاب و دیدنی دوربین نود این هفته که به تصاویر و ویدئوهای زیبا مسابقات لیگ از نگاه تماشاگران و عکاسان می پردازد.