من ام البنینم که چهار فرزندم را از دست داده ام، همه آنها فدای خاک پای امام حسین (ع) ... نماهنگی پر محتوا با زبانحال حضرت ام البنین (س) با صدای گرم نذار قطری و زیرنویس فارسی.