بیان نکاتی شنیدنی از چگونگی تامین منابع مالی فیلم قلاده های طلا و موضع وزارت اطلاعات در قبال این فیلم از زبان « ابوالقاسم طالبی» نویسنده و کارگردان این فیلم در برنامه هفت.