صبحگاهان که دختر خورشید، مینهد سر به شانه دریا، روی آبی و سبز این صفحه، می نویسد به خط زر زهرا، گل محراب و میوه معراج... مداحی پرمحتوا در وصف حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) با نوای حاج سعید حدادیان؛ فاطمیه اول 1391.