نقدی برنسبت سهم اقشار مختلف جامعه در سوژه های فیلم های سینمایی ایران، در بخش دوم از مناظره ای جذاب و پرمحتوا با حضور دکتر « صادق کوشکی» و «علی معلم»؛ برگرفته از برنامه « هفت» مورخ 25 فروردین 1391.