بخش دیگری از مستند جذاب و دیدنی « جزایر سرزمین من» در آشنایی با یکی از پدیده های جذاب گردشگری و درمانی جزیره قشم به نام غار نمک قشم.