فاطمه جان درون خانه بمان و نیا به دنبالم، میان کوچه دویدن به تو نمی آید... مداحی سوزناک حاج محمود کریمی در شب شهادت بی بی فاطمه زهرا (س)؛ فاطمیه اول 1391، چیذر