مصیبت خوانی جانسوز در عزای بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) تقدیم به عاشقان و دلسوختگان اهل بیت (ع)؛ فاطمیه اول 1391، هیئت الرضا.