برنامه نود مورخ 91/01/28 - بررسی بازی پرسپولیس - گیتی پسند که در ادامه منصوری و طاهری با هم بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند .