دانشگاه آزاد آکسفورد یا باشگاه سیر و سیاحت !!؟ / خونه و ماشین و هفت تیر و پس دادید !!؟ / چه می گذرد میان "سعید" و "دولت" !!؟ / کمی بحث بی ارتباط و یک نکته قابل تامل !! / اندر حکایت توی قیف کردن فیلم ها !! / گذرتان به بازار خورده تا به حال !!؟ / ماجرای خاطرات دو نفره !! / معادله ده مجهولی یارانه ها !! / ...