فامیل دور لباس نو به تن می کند و آقای مجری از لباس او خوشش می آید ولی غافل از اینکه این لباس از کجا و چگونه تهیه شده است... ببینید و بخندید.