بخش دیگری از مجموعه انیمیشن های هولوکاست در بیانی تصویری از حقیقت هولوکاست؛ کاری از «پویا مسعود» و «مازیار بیژنی».